ดูดวงออนไลน์

ดูดวงออนไลน์
ภาพรูปปั้นพระฤาษี ชีวกโกมารภัจจ์ ณ วัดพระแก้ว
 
๖. การไถ่ชีวิตโคกระบือ หรือการปล่อยสัตว์ ได้อะไร หรือช่วยอะไร


สาระน่ารู้จากการถามตอบอาจารย์วัชระ วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๕๐น.
 
ลูกศิษย์ :
การไถ่ชีวิตโคกระบือ หรือการปล่อยสัตว์ ได้อะไร หรือช่วยอะไรค่ะ

 
อาจารย์วัชระ :

เริ่มต้นเป็นการตั้งความเห็นในเมตตาจิตที่เราจะกระทำให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์ คือจุดประสงค์ในการร่วมบุญ
ไถ่ชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกเขานำไปฆ่าตายนั้น ก็เพราะว่า เราปรารถนาจะหยิบยื่นความช่วยเหลือตามกำลังของเรา
เพื่อให้เขาได้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายที่จะทำลายเขาถึงแก่ชีวิต ด้วยอานิสงค์ผลบุญในด้านการช่วยเหลือ
ชีวิตคนและสัตว์อื่นให้รอดพ้นจากความตายนั้น บุญการต่อชีวิตนี้จัดว่าเป็นบุญใหญ่ และจะส่งผลให้บุคคลที่ได้
กระทำได้รอดพ้นจากกรรม ที่เรียกว่าชะตาขาดหรือหมดอายุขัยก่อนเวลาอันควร หรือการเจ็บป่วยด้วยโรคกรรมก็ตาม

เมื่อเป็นดังนี้แล้ว หากบุคคลใด ไม่อยากมีโรคภัยเบียดเบียน หรือลำบากยามแก่เฒ่า ย่อมสามารถฉลาด
ในการตั้งคำอธิษฐาน ดังนี้

ขอบุญที่ได้กระทำการร่วมปล่อยชีวิตสัตว์เหล่านี้ ขอให้เจ้ากรรมนายเวร ได้โปรดโมทนาและโปรดอโหสิกรรมให้แก่
ข้าพเจ้า และท่านพญายามราชได้โปรดโมทนาบุญและเป็นสักขีพยานบุญในแก่ข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด และ
ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยส่งผล ให้ข้าพเจ้า ชื่อ....นามสกุล.... ได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปลอดภัยจาก
โรคระบาด โรคร้ายแรง โรคชรา โรคเรื้อรัง ที่จะทำให้เกิดทุกขเวทนาแก่ร่างกายและจิตใจ หากมีวิบากกรรมใดที่จะ
มาตัดรอนชีวิต และร่างกายข้าพเจ้าก่อนอายุขัย ขอผลบุญนี้จงรักษาข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดผ่านพ้นวิบากกรรมใดๆ
ไปอย่างราบรื่น รวดเร็วและง่ายดายในฉับพลันทันที และขอบุญนี้จงจัดสรรให้อายุขัยของข้าพเจ้าเหมาะสม
แก่กายสังขาร โดยให้สามารถมีชีวิตดำรงอยู่ด้วยสุขภาพกายใจแข็งแรง ไม่ต้องเป็นภาระแก่บุคคลอื่น หากแม้เมื่อถึง
คราวอายุขัยที่จะต้องดับสิ้นไป ก็ขอให้บุญนี้จงเข้ามาประคับประครองกายใจนี้ ให้สามารถละสังขารดับชีวิตใน
ภพชาตินี้ ด้วยอาการสงบ ไม่ทุกข์ร้อน ไม่เป็นกังวล และไม่ต้องทนทุกข์ด้วยการเจ็บป่วยเรื้อรังใดๆ ขอบุญทั้งหมด
จงมารวมตัว ส่งผลดลบันดานให้ข้าพเจ้าละอัตภาพร่างกายในบั้นปลาย อย่างมีความสุข สงบ เข้าถึงสุคติภูมิเป็น
ที่ไป สัจจะ สัจจัง อธิษฐานมิ ขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าเป็นจริงทุกประการ สาธุ
นิพพานะปัจจะโยโหตุ ขอให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ