ดูดวงออนไลน์

ดูดวงออนไลน์
ภาพรูปปั้นพระฤาษี ชีวกโกมารภัจจ์ ณ วัดพระแก้ว
 
๑. เรื่องการบูชาขอพรจากเทพและข้อสงสัยเกี่ยวกับการแก้กรรม


ลงบันทึก แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑

ลัดดาวัลย์ says:
  สวัสดีค่ะอาจารย์

อาจารย์วัชระ says:
  สวัสดีครับ
ลัดดาวัลย์ says:
  หนูขอถามเรื่องดวงของหนูเลยนะคะ

อาจารย์วัชระ says:
  อาจารย์ตรวจดวงท่านที่นัดอยู่ครับ
อาจารย์วัชระ says:
  ถ้าจะเปิดกรรมตรวจดวงชะตาต้องมีค่าครูและนัดเวลาล่วงหน้าก่อนนะครับ
ลัดดาวัลย์ says:
  งั้นหรือคะ

ลัดดาวัลย์ says:
  หนูนึกว่าดูได้เลยซะอีก

อาจารย์วัชระ says:
  ครับ ถ้าสนทนาธรรมทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับดูชะตา ยินดีครับ
ลัดดาวัลย์ says:
  อาจารย์มีความเห็นอย่างไรเรื่องการแก้กรรมคะ

อาจารย์วัชระ says:
  แก้กรรมตรงๆ แก้ไม่ได้ครับ
อาจารย์วัชระ says:
  ทำกุศลไปเป็นกำลังเสริม ช่วยได้
อาจารย์วัชระ says:
  แต่ถ้าจะแก้จริงๆ ต้องปฏิบัติกรรมฐานเท่านั้น กรรมเกิดจากการกระทำของเรา ก็ต้องแก้ที่ตัวเรา
ลัดดาวัลย์ says:
  ถ้ายั่งงั้นที่หมอดูทั่วไปบอกว่าจะแก้กรรมให้ ก็หลอกลวงหรือคะ

อาจารย์วัชระ says:
  ถ้าเป็นของอาจารย์ เราก็จะหาสาเหตุก่อนครับ ว่าเป็นที่อะไร และแก้ไขอย่างไรได้บ้าง ด้วยกำลังบุญ
  ถ้าเรารู้เหตุ ก็จะกระทำการบรรเทาได้ผล เหมือนหมอรักษาถูกโรคครับ
ลัดดาวัลย์ says:
  แล้วการแก้กรรมนั้นส่งผลถึงดวงชะตาเราด้วยหรือเปล่าคะ

อาจารย์วัชระ says:
 ครับ
ลัดดาวัลย์ says:
  ถ้าเราดวงไม่ดีไปทำบุญเพื่อให้ดวงชะตาดีขึ้นน่ะค่ะ เข้าข่ายไหมคะ

อาจารย์วัชระ says:
  แต่เราต้องทำเป็นกิจ ทำเป็นปกติ ไม่ใช่ไม่ดีเพิ่งมาทำนะ
อาจารย์วัชระ says:
  เหมือนเสบียงเราหมด เราก็ใช้หนี้ไม่ทัน
ลัดดาวัลย์ says:
  แล้วถ้าเราทำบุญอยู่เป็นประจำ บริจาคทานทุกอาทิตย์นี่ช่วยไหมคะ

อาจารย์วัชระ says:
  กรรมดีในด้านทานบารมีก็จะส่งผล ให้ความเป็นอยู่ไม่ขัดสน พอดีๆ
อาจารย์วัชระ says:
  ได้ความสุขในปัจจุบัน
อาจารย์วัชระ says:
  และอนาคต
อาจารย์วัชระ says:
  จิตตั้งมั่นในกุศลเป็นประจำ ก็ย่อมเป็นสุข
ลัดดาวัลย์ says:
  แล้วถ้าจะขอสิ่งที่จะทำให้เราสมปรารถนาอะไรซักอย่าง การทำบุญช่วยได้ไหมคะ

อาจารย์วัชระ says:
  การตั้งความปรารถนาในทางกุศลไม่ผิด เป็นสิ่งที่ดีและกระทำได้
อาจารย์วัชระ says:
  เหมือนเราตั้งเป้าหมายไว้
อาจารย์วัชระ says:
  แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังตั้งความปรารถนาในการสำเร็จพระโพธิญาณเลย
ลัดดาวัลย์ says:
  แล้วการแก้กรรมกับการทำบุญนี่หมอดูส่วนใหญ่นำมาเกี่ยวข้องกันนี่จะผิดไหมคะ

อาจารย์วัชระ says:
  ถ้าผู้ปฏิบัติ เข้าใจในเหตุปัจจัยของกรรม
อาจารย์วัชระ says:
  ก็น่าจะมีประโยชน์กว่า
อาจารย์วัชระ says:
  ถ้าหมอดูมีธรรม ทำอะไรก็ไม่เกิดโทษ
ลัดดาวัลย์ says:
  แล้วถ้าเราต้องการที่จะมีความสำเร็จเรื่องการศึกษา นอกจากตัวเราเองแล้ว ถ้าจะขอพรเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเอง
  สามารถไปที่ใหนได้บ้างคะ

อาจารย์วัชระ says:
  ข้อแรก ขอพรกับบิดามารดา
อาจารย์วัชระ says:
  ข้อสอง ขอพระรัตนตรัย คือ ที่ใจระลึกนอบน้อม โต๊ะบูชาพระที่บ้าน หรือที่วัดที่มีพระพุทธรูปเป็นองค์แทน
  ขององค์พระพุทธเจ้า
อาจารย์วัชระ says:
  ข้อสาม ก็ขอพรจากเทวดาพรหมผู้มีเมตตา เช่น พระพรหม หรือพระพิฆเนศ
อาจารย์วัชระ says:
  ข้อสี่ ทำด้วยตนเอง ภาวนาสวดมนต์ก่อนอ่าน และหลังอ่าน จิตจะมีสมาธิสมองปลอดโปร่ง
อาจารย์วัชระ says:
  ข้อห้า ความเพียรและความใส่ใจ ทำอะไรย่อมสำเร็จ หากไร้สิ่งนี้ ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ
อาจารย์วัชระ says:
  หากเธอปฏิบัติดังนี้ ความสำเร็จย่อมบังเกิดแน่นอน
ลัดดาวัลย์ says:
  อาจารย์มีหลักในการขอพรกับพระพรหมกับพระพิฆเนศอย่างไรคะ เพราะที่บ้านก็บูชาพระพิฆเนศอยู่ค่ะ

อาจารย์วัชระ says:
  หลักสำคัญคือ การมีใจศรัทธา การบูชา เค้าเรียกว่า
อาจารย์วัชระ says:
  บูชาความดีท่าน ถ้าเราบูชาความดีท่าน สิ่งที่จะดีมีผลก็คือ เราก็เอาความดีท่านเป็นแบบอย่างปฏิบัติตาม
อาจารย์วัชระ says:
  เทพท่านมีความดี คือมีคุณธรรม มีศีล มีสัจจะ มีเมตตา มีกตัญญู มีหิริและโอตัปปะ
ลัดดาวัลย์ says:
  แล้วการที่เราบูชาท่านแล้วเราขอในสิ่งที่เราอยากจะได้นี่ผิดไหมคะ

อาจารย์วัชระ says:
  ไม่ผิด ถ้าไม่ได้เกิดโทษ
อาจารย์วัชระ says:
  เดี๋ยวอาจารย์จะขอตัวแนะนำท่านที่นัดเวลาตอน ๕ โมงก่อนนะครับ
อาจารย์วัชระ says:
  ยินดีและดีใจมากที่ได้พูดคุยสนทนากัน
อาจารย์วัชระ says:
  add e-mail มา ว่างๆ คุยกันใหม่นะครับ หรือจะส่งอีเมล์มาก็ได้ครับ
ลัดดาวัลย์ says:
  ขอบคุณค่ะ

อาจารย์วัชระ says:
  ขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองนะครับ
อาจารย์วัชระ says:
  สวัสดีครับ