ภาพพระจากโต๊ะบูชา ของอาจารย์วัชระ

เล่าสู่กันฟัง เรื่อง พิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคล "วัชระธาตุ"

ก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอทักทายทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและลูกศิษย์ที่รู้จักคุ้ยเคยกับอาจารย์ทุกท่าน หวังว่าทุกท่านจะ
รักษากายใจของตนเอง ให้ปลอดภัยและมีความสุขตามสมควรกันนะครับ หลังจากที่รายการ ๘๔๐๐๐ ได้ออกอากาศ
ไปนั้น มีผู้ชมจำนวนมากแวะเวียนเข้ามามากมาย เนื่องด้วยอาจารย์อธิษฐานทำหน้าที่ตรงนี้ไว้ เพื่อให้คนได้รู้จักเรื่อง
ของคุณของพระรัตนตรัย บุญ ความดี การเชื่อกฏของกรรม แก่บุคคลในเบื้องต้น ดังนั้น เมื่อสื่อได้ออกอากาศไป
อาจารย์ไม่ปรารถนาที่จะมีชื่อเสียง ไม่ต้องการในลาภสักการะ อีกทั้งทุกอย่างเป็นไปตามที่ท่านวิทยาธรโสภัทรและ
เบื้องบนได้เมตตาบอกไว้ล่วงหน้า จึงถือว่าเหมาะเป็นช่วงในการปลีกวิเวก หยุดใช้ญาณเป็นสื่อกลางในการแนะนำ
เฉพาะบุคคล หยุดรับการพยากรณ์ต่างๆ ตรงนี้คือ การบริหารหน้าที่ของอาจารย์เองให้มีความชัดเจนในเป้าหมาย
ของตนในอนาคตครับ

เริ่มเรื่องคุยอื่นนอกเรื่องไปยืดยาว ตอนนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับ ในครั้งนี้อาจารย์ได้รับอนุญาตในการนำเสนอ
เรื่องเกี่ยวกับพิธีอธิษฐานจิต ในการสร้างวัตถุมงคล ให้ทุกท่านได้อ่านได้รับทราบ ก็ให้ถือว่าเป็นนิทานธรรมะหรือ
นิยายก็ได้นะครับ จะถือเอาเป็นสาระแบบอย่างโดยตรงก็จะไม่เหมาะนัก เพราะเป็นแนวทางเฉพาะของบุคคล แต่ที่เล่า
ก็คือ ท่านมีจุดประสงค์ให้ทุกท่านได้รับทราบถึงการทำงานของอาจารย์ตรงนี้ครับ

วัตถุมงคลที่จัดสร้างขึ้นมานั้น อาจารย์จะเป็นคนคัดเลือก จัดหา จัดทำเองเกือบทั้งหมดนะครับ ยกเว้นในส่วนการช่วย
บรรจุของสำหรับจัดส่ง ก็จะร่วมด้วยช่วยกันในครอบครัว มีคุณพ่อคุณแม่มาช่วยกันนะครับ จากนี้จะสรุปขั้นตอนให้
ทราบกัน ดังนี้

บันทึกการทำพิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคล ประจำวันพฤสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๒

ท่านสั่งไว้ว่า วัตถุมงคลต่างๆ จะไม่มีการทำไว้ล่วงหน้าจะทำในวันพฤหัสบดี สำหรับจำนวนของวัตถุมงคล หินวัชระธาตุ สำหรับที่พักอาศัย ของแต่ละสถานที่นั้น อาจารย์จะต้องนั่งตรวจสอบ ถามท่านวิทยาธรทุกครั้งนะครับ

ในการทำพิธีนั้น เริ่มแรกจะต้องดำเนินลำดับดังนั้น
๑. นำวัตถุมาสะสางธาตุให้สะอาดเสียก่อน ชำระล้างพลังงานให้บริสุทธิ์ เพื่อรองรับการบรรจุพลังงาน บารมี ท่านจะ
สั่งให้เข้าสมาธิ เจริญความตั้งมั่นของจิต จนสุดอารมณ์เดียว จากนั้นถอยอารมณ์ออกมาปกติ อธิษฐานชำระธาตุ เข้า
สมาธิสุดอีกครั้ง ทำอยู่หลายครั้ง จนท่านบอกว่า เพียงพอแล้ว
๒. บูชาพระรัตนตรัย ขอขมาพระรัตนตรัย กล่าวชุมนุมเทวดา ถวายพรพระ พาหุงมหากาฯ ชินบัญชร กรณียะเมตตาสูตร แผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล
๓. เข้าสมาธิตามลำดับขั้นตอน รวมบุญรวมบารมี ให้พบพระรัตนตรัยเป็นประธาน พร้อมครูบาอาจารย์ โดยในครั้งนี้ ๑ ในท้าวมหาราชให้ความเมตตามา สงเคราะห์ จากนั้นพบท่านวิทยาธรโสภัทรก็มาพร้อมกันครับ
๔. เอ่ยรายนามของบุคคล จำนวนวัตถุมงคลที่จะจัดทำในครั้งนี้ กล่าวถวายบอกผู้มีพระคุณทุกๆ พระองค์ให้รับรู้ทั้งหมดครับ
๔. ครั้งนี้ ท่านวิทยาธรโสภัทร ได้แต่งกายทรงชุดนักบวช แบบพราหมณ์ (ไม่ใช่ทรงเครื่องเทวดา) นำผ้าขาวที่พาด
บ่าซ้าย มาโบกอยู่สามครั้ง ท่านกำชับว่า จะเน้นขจัดอุปสรรค ป้องกันภัยให้ และบารมีท่านปู่ชีวกโกมารภัทร์ พร้อม
ครูบาอาจารย์ฝ่ายวิชาด้านการรักษา เมตตาบรรจุพลังให้ ครั้งนี้ ท่านกล่าวว่า มาบรรจุพลังงานกันโรคภัย โรคระบาด
ให้ เพราะจะมีรบกวน จากนั้น อาจารย์ก็นั่งเดินสมาธิจนปรากฏว่า วัตถุธาตุต่างๆ มีรัศมีสว่างสดใส เป็นธาตุที่รับ
พลังงานครบสมบูรณ์ จนครบเวลาท่านบอกว่า เรียบร้อยและสมบูรณ์แล้ว


เมื่อกระทำดังนี้แล้ว ก็ถือว่า เป็นอันเสร็จพิธี ในเรื่องการจัดสร้างนี้ อาจารย์ได้ถามผู้มีพระคุณว่า ควรจะใช้สายสิญน์
โยงมาหรือไม่ ท่านตอบว่า ไม่จำเป็น เพราะทุกสิ่งที่กระทำ จะเป็นเรื่องของจิตโดยตรงและเป็นจากคุณของ
พระรัตนตรัย พรหม เทวดา ครูบาอาจารรย์ ผู้มีพระคุณท่านจะจัดทำให้ครับ

สำหรับรายได้ในครั้งนี้อาจารย์ได้จัดสรรนำไปซื้อแผ่นทองคำเปลวและอื่นๆ ในการจะนำไปสักการะบูชาต่อ
หลวงพ่อทันใจ ที่พระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ ในเร็วๆ นี้จะเดินทางไปนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญร่วมกัน
ทุกประการครับ

สุดท้ายนี้ ขอใช้โอกาสบอกกล่าวทุกท่านว่า อาจารย์จะพยายามหาเวลาเข้ามาปรับปรุงเว็ปไซต์ จะเข้ามาตอบหน้า
สนทนา ธรรมที่เห็นว่ามีประโยชน์ แต่ต้องขออภัยที่จะต้องงดแนะนำเฉพาะบุคคลนะครับ โดยเฉพาะเป็นเรื่องการ
แก้ไขกรรมต่างๆ แต่จะนำเสนอข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อไป ที่ให้ผู้อ่านได้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้เองครับ ให้รอติดตามอ่านนะครับ

msn live widget