ดูดวงออนไลน์

ดูดวงออนไลน์
ภาพรูปปั้นพระฤาษี ชีวกโกมารภัจจ์ ณ วัดพระแก้ว
 
๓. บทธรรมะสอนใจ‏

ธรรมนั้นยาก ที่จะมี ผู้รู้แจ้ง มีแต่ขัด แย้งกัน แข่งศักดิ์ศรี
รู้แต่ธรรม ไม่มีธรรม โอ้อวดดี ถึงล้านปี ล้านชาติ ไม่เห็นธรรม
 
จะบรรลุ ธรรมใด ใจต้องแน่ แม้เกือบแย่ ต่อมาร ด่านทดสอบ
อย่าไปหลง อย่าไปตก จงรอบคอบ แม้ถูกลอบ ต่อมารใด จงมั่นคง

ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาทั้งสิ้น เพราะอะไรถึงบอกว่าสมมุติ ก็เพราะเหตุว่า สิ่งที่เราเรียกว่าตัวเรา
คือร่างกายนี้ หรือวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่อยู่รายล้อมตัวเราท่านทั้งหมดทั้งสิ้น ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน
ล้วนแต่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และเสื่อมสลายไป ทุกอย่างมีอายุขัยของมันทั้งสิ้น
ฉะนั้นแล้วทุกตัวตนเราท่านทั้งหลายที่ได้เกิดมาอยู่บนโลกมนุษย์นี้จึงประสบแต่สิ่งที่เป็นทุกข์
เพราะความปรารถนาไม่สมหวังไม่เป็นดั่งใจ เกิดความบีบคั้นทั้งกายและใจ ต้นเหตุที่มนุษย์ต่างเป็นทุกข์
ก็เพราะว่าใจของเราท่านทั้งหลายต่างไปยึดกับสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น และหมายมั่นเอาเองว่า
เป็นตัวตนแท้จริงของเราและคิดเอาเองว่าสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเราตลอดไป

อารมณ์ทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย โลกทั้งโลกนี้ ล้วนเกิดที่จิต อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นก็เกิดที่จิต
เมื่อเธอทั้งหลายจะละความเห็นนี้ออก ก็ต้องย่อมละที่จิตนี้เองมิใช่ที่อื่น

สตินี้แล เป็นธรรมอันยอดแล้ว เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นไปต่อการถ่ายถอนความเห็นผิด
และเพื่อเจริญในธรรมเพื่อความพบอมตสุข คือนิพพาน

คำพูดคน อย่าหลง เชื่อให้มาก จะลำบาก ภายหลัง น่าขื่นขม
ถ้าฟังแล้ว ไม่ไตร่ตรอง ตัวคงจม อยู่ในตรม เป็นเบี้ยล่าง เขาจนตาย
 
คนพูดจริง มีน้อย ในบัดนี้ คนพูดดี แต่หลอกลวง ไม่แยแส
พูดอะไร จงพูดจริง ไม่ปรวนแปร ตามกระแส ความเป็นจริง สิ่งสำคัญ
 
อย่าไปหลง อยู่ในมาร โลภโกรธหลง ท่านต้องปลง ให้ถูกหลัก ตามวิสัย
ท่านพึงปล่อย ความยึดติด ออกจากใจ ให้ใครใคร รู้ว่าท่าน ชนะมาร
 
หลงความรัก มักลืม ตัวสติ หลงลืมจิต ที่มีธรรม อันสดใส
มีความรัก ย่อมมีทุกข์ อยู่ในใจ หลงทำไม หลงกับธาตุ ที่ก่อตัว
 
พึงกำจัด ความกำหนัด จากในจิต น้อมความคิด พิจารณา กายสังขาร
ให้รู้เห็น ว่ากายนี้ อยู่ตามกาล สิ้นกำหนัด ในสันดาน จากกายเรา
 
ตัวตัณหา นำพาให้ คนต้องเกิด จึงต้องเปิด บังเกิดมา ภพทั้งสาม
เพียรลดละ ตัดความอยาก ให้สิ้นความ อย่าไปตาม ให้ใจตน ถืออวิชชา
 
กาลเวลา คืนล่วงไป ใช่เนิ่นช้า พึงหันมา รักษาจิต ให้ผ่องใส
ยามดับขันธ์ มิกังวล ต่อสิ่งใด ทางที่ไป ย่อมเป็นสุข-คติเอย