ภาพรูปปั้นพระฤาษี ชีวกโกมารภัจจ์ ณ วัดพระแก้ว
 
๒. พิธีบูชา "เทียนมหามงคลโสภัทร" เสริมดวงชะตาปี ๕๒ แด่ลูกศิษย์เท่านั้น

อาจารย์ขอแจ้งข่าวดีถึงลูกศิษย์ทุกท่านและผู้ศรัทธาในท่านวิทยาธรโสภัทรดังนี้

เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาอุปสรรคปัญหาและลดวิบากกรรมให้กับชะตาชีวิตของลูกศิษย์ทั้งหลายได้ประสบความ
สำเร็จ ในหน้าที่การงาน ความรัก การเงิน และมีชีวิตที่ราบรื่นมีความสุขสบายกายและใจ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

ในปีนี้ ท่านวิทยาธรได้อนุญาตให้อาจารย์ประกอบพิธีการทำเทียนตามตำรับขั้นตอนที่ท่านกำหนด
โดยใช้ขี้ผึ้งแท้ปั้นทำเทียนขึ้นมาชิ้นต่อชิ้น ไส้เทียนบรรจุด้วยคาถาเสริมบารมี เป็น "เทียนมหามงคลโสภัทร"

เทียนมหามงคลโสภัทร
จัดทำเฉพาะให้ลูกศิษย์ที่มีความประสงค์จะนำไปใช้เพื่อให้เกิดศิริมงคลต่อชีวิตเพื่อเพิ่มรัศมีบุญบารมีในปี พุทธศักราช
๒๕๕๒ ตามหลักการที่ถูกต้อง

โดยทั้งชุดประกอบด้วยเทียน ๑๒ เล่ม แบ่งเป็น ๔ ชุด ไว้สำหรับใช้บูชาอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๓ เล่ม ซึ่งประกอบ
ไปด้วยคุณสมบัติ ๔ ประการ ดังนี้

เทียนชุดที่ ๑. เทียนบูชาพระเคราะห์ประจำวันเกิด
เพื่อเสริมกำลังให้กับเทวดาประจำตัวและเทวดาพระเคราะห์ทั้งหลาย ทำให้เจ้าชะตามีความสบายใจ ปรอดโปร่ง
ไร้เรื่องขุ่นเคืองใจ อานุภาพพระเคราะห์จะช่วยให้จิตใจของเราตั้งมั่นในกุศลหากจะตัดสินใจอะไรก็จะได้ถูกต้อง
และดำเนินชีวิต อย่างมีความสุข

เทียนชุดที่ ๒. เทียนสะเดาะเคราะห์
เพื่อลดวิบาก ชะลออกุศลกรรม หากเป็นปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ เหตุร้ายรุนแรงจากหนักจะเป็นเบาหากเล็ก
น้อยจะลดกำลังและสลายไป เพื่อชะลออกุศลกรรม เปิดโอกาสให้กุศลส่งผลเอื้อประโยชน์แก่ลูกศิษย์ได้มีโอกาส
สร้างบารมีโดยไม่หนักใจ

เทียนชุดที่ ๓. เทียนต่อชะตา
เพื่อสืบต่อชะตาอายุขัยให้เลื่อนออกไป เพราะเราไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ อายุขัย หมดเมื่อใด เมื่อเป็นเช่นนี้
การสืบชะตาจะเปิดโอกาสให้เรามีโอกาสได้ทำหน้าที่ที่ยังค้างอยู่ให้สมบูรณ์และไปสร้างกุศล อภัยทายแก่ชีวิตและ
สัตว์อื่นสืบไป

เทียนชุดที่ ๔. เทียนเสริมชะตาชีวิต
เพื่อส่งเสริมให้กุศลดีได้ส่งผลเต็มกำลัง ทำให้พบกับชื่อเสียง ความสำเร็จ และสมหวัง ในทุกเรื่องได้โดยง่าย

ในการสร้างนั้น อาจารย์จะบรรจุไส้เทียนและประกอบพิธีให้ตรงตามวันพระเคราะห์ของเจ้าชะตาแต่ละบุคคลโดยไม่มี
พิธี กรรมทางไสยศาสตร์ ไม่เกิดโทษแต่อย่างใด

เทียนชุดนี้ ท่านให้ทำตามจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาวิบากที่ส่งผลแก่ชะตาชีวิตและเสริมดวงชะตาชีวิต
และหากศิษย์ท่านใดปรารถนาจะบูชาไป ก็ให้ติดต่ออีเมล์มาที่ looksit@windowslive.com

ลงบันทึก แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑