ตรวจดวงชะตาผ่านสมาธิ สื่อดวงจิตกับวิทยาธรโสภัทร แห่งป่าหิมพานต์
โดย อาจารย์วัชระ


ภาพรูปปั้นพระฤาษี ชีวกโกมารภัจจ์ ณ วัดพระแก้ว

คำชี้แจ้งก่อนการเปิดดวง
กับอาจารย์วัชระ

การตรวจดวงชะตากับอาจารย์นั้น เป็นการสื่อจิตกับท่านวิทยาธาโสภัทร เพื่อให้ทราบถึงผลวิบากในด้านบุญและบาป
เป็นการดูทิศทางของชีวิตครับ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการชีวิตในปัจจุบันนะครับ

สิ่งสำคัญคือ อาจารย์ไม่ได้รับแก้กรรมนะครับ เพราะกรรมนั้นแก้ไม่ได้ครับและก็จะไม่ได้ทายอะไรที่เป็น
เรื่องวิเศษพิศดารนะครับ อาจารย์จะทายอยู่ในขอบเขตตามที่เบื้องบนอบรมสั่งสอนมาให้เกิดประโยชน์ที่สุด
ต่อทุกท่านครับแตสิ่งที่อาจารย์จะให้ได้มีดังนี้ครับ

๑. ทราบเหตุผลของกรรม ในส่วนนี้ ท่านวิทยาธรจะทำนิมิตให้ทราบว่า เหตุของกรรมอะไรที่ให้ผล เพื่อจะได้ระมัดระวังกรรมนั้นๆ นะครับ
หากเราไม่เติมเชื้อของกรรมเก่า ปิดกั้นช่องทางได้ การดำเนินชีวิตก็จะง่ายสะดวกมากขึ้นครับ ตรงนี้อาจารย์จะไม่ได้เล่าเป็นเรื่องราว
นะครับ ยกเว้นกรณีมีปรากฏชัดจริงๆ หากมีประโยชน์ก็ยินดีบอกให้ครับ

๒. รู้จังหวะให้ผลของกรรม ในส่วนนี้ จะเหมือนกับการทำนายชะตานะครับ แต่จะเน้นบอกว่าช่วงไหนกรรมให้ผล นิมิตสีดำก็จะขวางใน
ช่วงเดือนนั้นๆ ระยะนั้นๆ ครับ ก็จะได้ให้ระวังไว้ประกอบการตัดสินใจครับ

๓. แนะนำวิธีบริหารกรรม ในส่วนนี้ อาจารย์จะแนะนำให้ครับว่า เราควรไปทำพิธีกรรมอะไรที่จะมีผลทำให้กรรมบางชนิดคลายลงได้ครับ
โดยจะประกอบกับการตรวจสถานที่พักอาศัย และการตรวจดูปัจจัยต่างๆ เป็นต้นครับ

ประกาศ

ถึงลูกศิษย์ และท่านผู้เยี่ยมชมเว็ป

ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้คิวนัดตรวจชะตาใน
เดือนมีนาคมและ์เมษายนเต็มแล้วนะครับ
ดังนั้นอาจารย์จึงขอประกาศงดรับจองตรวจชะตาชั่วคราวครับ

อาจารย์จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่จองคิวนัดล่วงหน้าไว้
จะอดทนรอและเข้าใจถึงข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสุขภาพ
ของอาจารย์เพื่อที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไปครับ

อาจารย์วัชระ

บันทึก ณ วันศุกร์ที่่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓


ขั้นตอนการทำนัดตรวจชะตาผ่านทางEMAIL มีดังนี้ครับ

๑. - ส่งชื่อนามสกุล ชื่อเล่น และอายุ พร้อมระบุ ธนาคารที่สะดวกสำหรับโอนค่าครูครับ
    - ส่งคำถามมาได้ไม่เกิน 10 ข้อ ให้ส่งมาในครั้งเดียว ไม่สามารถถามเพิ่มได้อีก เนื่องจากว่าการทำนายในแต่ละครั้ง
อาจารย์จะอธิษฐานเปิดดูผังชะตาเพียง 1 ครั้งต่อท่าน จากนั้นก็จะต้องเว้นระยะ 1 เดือนขึ้นไปถึงจะสามารถดูได้อีก
ลักษณะคำถาม
-
หากถามเรื่องที่พักอาศัยให้แจ้งบ้านเลขที่ด้วยครับ
- หากถามถึงบุคคลอ้างอิงกับตัวผู้ตรวจชะตา ให้แจ้งชื่อจริงด้วยครับ
หมายเหตุ การตรวจนั้นจะเปิดดวงของเจ้าชะตาเองเป็นหลักครับ กรณีถามถึงพ่อแม่ ญาติพี่น้องจะดูแค่ในด้านความสัมพันธ์
กับเราหรือตอบเฉพาะคำถามตามเกณฑ์ชะตาปัจจุบันเพียงคำถามเดียวเท่านั้นนนะครับและหากถามชะตาชีวิตเขาเรื่องชีวิต
ต้องนัดแยกต่างหากหรือเจ้าชะตามาดูเองนะครับ

ให้ส่งมาที่อีเมล์ vitayatorn@gmail.com นะครับ

๒. รอรับรายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนค่าครูนะครับ ดูครั้งแรก ๓๕๐ บาทครับ คนเก่า ๒๕๐ บาทครับ
อีเมล์ที่ส่งไปอาจจะอยู่ที่ JUNKMAIL หรือเมล์ขยะครับ
(เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเงินโอนค่าครูของท่าน โปรดใส่เศษสตางค์ เช่น 350.08 ในกรณีที่โอนผ่านตู้เอทีเอ็ม)

๓. แจ้งการโอนเงินค่าครูที่หน้าเว็ป แจ้งการโอนเงิน (หากไม่แจ้งอาจารย์จะไม่ทราบว่าท่านใดเป็นผู้โอนเงินมาครับ)

๔. รอรับอีเมล์แจ้งวันที่จะได้รับคำทำนายครับ (ทางผู้ช่วยของอาจารย์จะจัดลงสมุดนัดให้ในวันที่มีคิวว่างที่เร็วที่สุดให้นะครับ)

"หมายเหตุ - อีเมล์ vitayatorn@gmail.com ใช้สำหรับติดต่อจองนัดอย่างเดียวเท่านั้น"

ขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมครับ

อาจารย์วัชระ


Hit Counter